ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนบ้านท่าข้าม  เลขที่ 100 หมู่ที่ 16 ถนนสายเชียงใหม่่-ฮอด |  Banthathakham School  100 M. 16 ChiangMai-Hod Rd.
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  50240 |  Banpae ChomThong ChiangMai 50240

โทรศัพท์ : 0-5383-1502 |  Tel : 0-5383-1502
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/
Email : banthakhamcma6@gmail.com

เว็บไซต์ / website  : www.banthakham.ac.th

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์สำคัญ